מזונות וילדים

מזונות ילדים ומשמורת משותפת

כאשר הורים מתגרשים, ישנם שני נושאים מרכזיים וחשובים שעליהם לתת עליהם את הדעת. האחד הוא הסדרי האחריות שלהם ביחס לילדיהם והשני כיסוי צרכיהם כלכליים והפיזיים של הילדים. הנושא הראשון מוכר בשם "משמורת והסדרי ראיה" והשני נקרא "תשלומי מזונות".

עד לשנים האחרונות הנוהג הנפוץ היה שהילדים נשארים באחריותה ההורית של האם, כלומר במשמורת של האם והיו נקבעים הסדרי ראיה שבהם היה האב נמצא עם הילדים, עם או ללא לינה בביתו.

בשנים האחרונות מתחיל להיות נפוץ יותר ההסדר של אחריות הורית משותפת או משמורת משותפת. במסגרת הזאת, נעשית חלוקת זמן שווה, פחות או יותר, של הילדים בין ההורים. בהסדר כזה אצל כל אחד מההורים יש לילדים מקום מסודר למגורים ומחיה ולמילוי צורכיהם.

עניין הנשיאה בנטל של צרכיהם הפיזיים והכלכליים של הילדים מוסדר בדרך כלל בדרך של תשלומי מזונות, שהאב משלם לאם עבור הילדים. ההנחות הבסיסיות הן, שהאב מרוויח יותר מהאם, הילדים נמצאים אצל האם יותר מאשר אצל האב והיא זו שנושאת בנטל גדול יותר של ההוצאות הכספיות עבור הילדים. בנוסף, ולפחות לגבי זוגות יהודיים, הדין העברי מטיל על האב את החובה לזון את ילדיו.  בשל כל הגורמים הללו נקבעים במרבית המקרים תשלומי מזונות אותם משלם האב לאם עבור צרכיהם של הילדים.

בד בבד עם תחילת קיומו של הסדר כזה לחלוקת האחריות ההורית, עלתה השאלה האם הסדר כזה משליך על החיוב במזונות הילדים המשולמים על ידי האב. כאמור, הסדר של אחריות הורית משותפת, משנה לפחות את המצב של זמני השהיה של הילדים אצל כל אחד מההורים ומשליך על הוצאות הכספיות שכל אחד מהם נושא ביחס לילדים. בנוסף בהסדר של אחריות הורית משותפת, על האב לדאוג למקום מגורים טוב ונאות עבור הילדים, דבר שמגדיל את הוצאות המגורים שלו ומטיל עליו הוצאות כספיות נוספות.

כמו כן, אנו עדים לשינוי נוסף במציאות החיים בישראל, שבה חלק מהנשים משתכרות סכומים זהים או אף גבוהים מאלה שמשתכרים חלק מהגברים.

בשל כל הגורמים הללו משתנה המאזן הבסיסי אשר עמד עד כה בבסיס חיובי המזונות שבהם חויבו גברים לשאת עבור ילדיהם.

ביום 19/7/17 פורסם פסק דין של בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של 7 שופטים שדן בשאלה הזו. יודגש כי מדובר בפסק דין ארוך ומורכב שמחייב לימוד ועיון מדוקדקים כיצד ליישם את הוראותיו, אולם עיקרי הדברים העולים ממנו הם כי יש לראות בשני ההורים אחראים למילוי צרכיהם של הילדים ואין להטיל על האב אחריות גדולה יותר מאשר על האם. בנסיבות בהן מדובר באחריות הורית משותפת, יופחת חיוב המזונות המוטל על האב. כמו כן, ככל שהאם משתכרת שכר דומה לאב או אף יותר ממנו יוטלו עליה חובות גבוהות יותר לשאת בעול הכלכלה של הילדים.

פסק הדין הזה יוצר שינוי של המצב המשפטי בתחום חיובי המזונות וחלוקת הנשיאה בנטל הכלכלי של הילדים בין הוריהם. עלינו כמגשרים לתת את הדעת לשינויים אלה, ולפעול ולסייע לצדדים להגיע להסכמות הוגנות, ונכונות לטובת ילדיהם המשותפים במציאות החיים המשתנה והמתפתחת.

אנחנו זמינים עבורכם ושמחים לעזור

השאירו פרטים ונחזור אליכם בזמן שיתאים לכם

צרו קשר
‏1-700-707736
משרד ראשי - חטיבת הצנחנים 12 מודיעין
  • סניף דרום-טופח 12 להבים
  • סניף צפון– שמריהו לוין 7 חיפה
  • סניף שרון– האומנות 6 נתניה
  • סניף שפלה– שמעון פרס 12 רחובות
  • סניף שוהם– הירדן 68 שוהם
  • סניף ירושלים– חכמי יוסף 43 ירושלים
  • רמת גן– ז'בוטינסקי 35 ר"ג בנין התאומים 2 קומה 4
  • סניף תל אביב– מנחם בגין 150 מגדלי ווי קומה 7 תל אביב
  • סניף חדרה– חטיבת אלכסנדרוני 4 חדרה
  • סניף פתח תקווה– מוטה גור 5 פתח תקווה
info@muskam.co.il

אנחנו זמינים עבורכם ושמחים לעזור

השאירו פרטים ונחזור אליכם בזמן שיתאים לכם

פתח צ'ט
איך אפשר לעזור?
אנחנו מחוברים ומוכנים לשוחח איתך עכשיו. פתח צ'ט.
Call Now Button דילוג לתוכן