סינון:הכלפתוחפתורנסגרללא מענה
מצטער, אבל שום דבר לא תאם את המסנן